PENZION APARTMENTS BENEŠOVA 6 - Svatý Mikuláš

  • 3. foto
  • 4. foto
  • 5. foto
  • 6. foto
  • 7. foto
  • 8. foto

Více o hotelu

Popis ubytování

V Hotel-Apartments se můžete ubytovat ve dvoulůžkových pokojích a čtyřlůžkových apartmánech. Některé pokoje mají i balkón. Nenabízíme pouhé ubytování, ale skutečné bydlení. V moderně a komfortně vybavených apartmánech snadno zapomenete, že jste v hotelu.

Hotel, Apartments, Benešova 6 v Kutné Hoře, nenabízí pouhé ubytování, ale skutečné bydlení. V moderně a komfortně vybavených apartmánech snadno zapomenete, že jste v hotelu. Hotel, Apartmenst se nachází v blízkosti historického centra Kutné Hory – 500m. Památky zapsané na seznamu kulturního dědictví UNESCO, které by Vám neměli uniknout – 5 min. Chůze. Samozřejmostí je parkování v uzavřeném dvoře zcela zdarma.

Jistě oceníte osobní přístup a profesionalitu personálu, moderní vybavení pokojů i širokou nabídku služeb. Naším přáním je maximální pohodlí a spokojenost všech návštěvníků.

12 důvodů, proč si zvolit Hotel, Apartments, Benešova 6 v Kutné Hoře Čtyřlůžkové apartmány 3kk s terasou za cenu hotelového pokoje. Dvoulůžkové pokoje s terasou. Kompletně vybavené kuchyňské linky v každém apatmánu i garzonce s vestavěnými spotřebiči (lednice s mrazákem, horkovzdušná trouba, mikrovlná trouba, sklokeramická deska, varná konvice a kompletní nádobí). Možnost snídaně podávané  na pokoj. Wi-fi na všech pokojích zdarma. Smart led monitor  s internetovým prohlížečem. Hlídané parkoviště. Výhodné dlouhodobé pronájmy s komfortem hotelových služeb s možností individuální slevy. Ubytování zajišťujeme pro turisty i firemní zákazníky. Špičkový room servis včetně praní prádla. 500 m od historického centra. 100 m od hlavního autobusového nádraží.

PENZION APARTMENTS BENEŠOVA 6 ubytování v hotelu

Čtyřlůžkové apartmány 3kk s terasou za cenu hotelového pokoje. 5× Dvoulůžkové pokoje s terasou. 3× Kompletně vybavené kuchyňské linky v každém apatmánu i garzonce s vestavěnými spotřebiči (lednice s mrazákem, horkovzdušná trouba, mikrovlná trouba, sklokeramická deska, varná konvice a kompletní nádobí). Možnost snídaně podávané  na pokoj. Wi-fi na všech pokojích zdarma. Smart led monitor  s internetovým prohlížečem. Hlídané parkoviště.

Recepce

Recepce bude k dispozici od 04/2017 Při check-in, prosíme o kontakt 30min před Vaším příjezdem 00 578 nebo
00 104. Děkujeme

Gastronomie

Možnost bufetové snídaně 1 osoba – 130, - Kč – 5 €

Kavárna k dispozici od 4/2017

Restaurace k dispozici od 7/2017

 

 

Okolí hotelu a Svatý Mikuláš

Památky Kutné Hory
Katedrála svaté Barbory

Stavba chrámu svaté Barbory započala roku 1388, podle některých pramenů měla tato stavba mít dvojnásobné rozměry, než má současný chrám. Stavba probíhala v  několika etapách. V  roce 1626 byl předán jezuitům, kteří provedli jeho úpravy do barokní podoby. Stavba zůstala nedokončena po dlouhých tři sta let, až v  roce 1884 bylo na základě popudu místního archeologického spolku Vocel rozhodnuto o  její dostavbě, která skončila roku 1905.

  Jezuitská kolej + zahrady

Jezuité přišli do Kutné Hory v  roce 1626. Jezuitský řád se v  té době zaměřil na výchovu dětí a  mládeže. Proto byla u  kostelu svaté Barbory, který jim v  té době patřil, vybudována v  letech 1667-1700 stavba barokní koleje.

Před budovou koleje byla uměle vytvořena terasa, která byla počátkem 18.   století vyzdobena po vzoru galerie soch na Karlově mostě v  Praze galerií soch světců. Sochy vytvořil jezuitský sochař František Baugut.

Kostel svatého Jakuba

Arciděkanský chrám svatého Jakuba je reprezentační gotický městský kostel. Stavba chrámu započala roku 1330 a  probíhala až do roku 1420. Vybudovaná věž je vysoká 86  m a  podle ní se chrám také někdy nazývá Vysoký. Inventář chrámu sv. Jakuba obsahuje významná gotická, renesanční i  barokní díla.

Arciděkanství

také nazývané jako Vysokostelecká škola, bylo postaveno v  letech 1594-1659 za vydatného finančního přispění Zikmunda Kozla z  Riezentalu.

původně postavený jako samostatný opevněný objekt, plnil pravděpodobně úlohu strážní tvrze nad údolím říčky Vrchlice. První písemné zmínky o této tvrzi a jejím majiteli, Hermanu de Castro, pocházejí z r. 1312. Od poloviny 20. stol. je budova Hrádku sídlem kutnohorského muzea (Českého muzea stříbra), pokračovatele a právního nástupce muzejního a archeologického spolku Vocel (založeného v roce 1877). Ve sbírce muzea jsou uloženy rozsáhlé sbírkové soubory uměleckořemeslné, výtvarné, etnografické, ale především numismatické, geologické a unikátní exponáty z oboru hornictví, hutnictví a mincovnictví. Součástí muzea je i zachovalá středověká štola s ukázkami hornických činností ve středověku.
Kamenná kašna

Tento kamenný hranol nazývaný Kamenná kašna je citlivě umístěn do prostoru dnešního Rejskova náměstí a  patří mezi skvosty pozdně gotické architektury a  je i  významnou památkou technického charakteru. Spolu s  celou městskou památkovou rezervací je zařazen na český seznam památek Světového dědictví UNESCO.

  Kamenný dům

Historie domu spadá ještě do doby před husitskými válkami. Z  této doby se dodnes dochovaly rozsáhlé sklepy a  původní je i  stavební dispozice domu. Po ukončení husitských válek patřil dům stojící na tehdejším Masném trhu bohatým řezníkům.

Do dnešní podoby jej pro kutnohorského patricie a  důlního podnikatele Prokopa Kroupu v  roce 1489 přestavěl stavitel Mistr Brikcí z  Vratislavi (Briccius Gauske). Tento stavitel byl zároveň výborný kameník a  sochař a  své znalosti zde bohatě uplatnil. Na průčelí domu vytvořil bohatě plasticky prolamované ornamenty a  hluboké reliéfy. Honosná výzdoba oslavuje Kroupovo povýšení do šlechtického stavu a  zároveň symbolicky upozorňuje na poslední věci člověka.

 

Kaple Božího těla

Nenápadný objekt v těsné blízkosti katedrály sv. Barbory připomíná dobu těsně před zahájením stavby katedrály. Tehdy založilo Bratrstvo Božího těla hřbitovní kapli s kostnicí inspirovanou proslulou kostnicí v Sedlci. Na ostrohu nad říčkou Vrchlicí vznikl tak objekt s nádherným halovým prostorem vrcholně gotického slohu.

Klášter řádu sv. Voršily

První skupina Voršilek přišla do Kutné Hory v r. 1712, začala okamžitě budovat školu pro dívky a hledat vhodné místo pro novostavbu kláštera. Jednání s kutnohorským magistrátem se protáhlo a teprve po dvaceti letech mohla stavba podle plánů nejvýznamnějšího architekta své doby Kiliána I. Dientzenhofera skutečně začít; podařilo se postavit pouze tři křídla. Kostel, vyrostl až na počátku 20. století a vyprojektoval ho B. Ohmann.

  Kostel P. Marie na Náměti

Ke vzniku tohoto kostela se váže jedna z nejpůvabnějších místních pověstí, podle které v sousedství býval rudní trh a od nepaměti zde rudokupci vykupovali od těžařů stříbrnou rudu. Kousky rudy spadlé na zem byly nametány, schraňovány a z takto získaného stříbra zaplacena stavba kostela.

  Kostel sv. Jana Nepomuckého

Budova tohoto kostela je v mnohém netypická pro to, co návštěvník Kutné Hory čeká od zdejší architektury. Projekt zpracoval F. M. Kaňka v letech 1734-1754 a s výslednou podobou pak nepomáhal nikdo méně slavný než K. I. Dientzenhofer.

  Sedlecký klášter

Sedlecký klášter náležel na přelomu 13. a 14. století k nejvýznamnějším církevním ústavům v Čechách. Konventní kostel Nanebevzetí P. Marie byl vystavěn v letech 1282-1320 jako stavba katedrální s ochozem a věncem kaplí. Šlo o monumentální založení přesahující vše, co v té době v kostelním stavitelství v Čechách existovalo. 21. dubna 1421 klášter a spolu s ním i katedrála podlehl útoku husitských vojsk a vyhořel. Umělecky se zde uplatnil především vynikající stavitel českého baroka Jan Blažej Santini (1677-1733). Objevný styl, který uplatnil především v katedrále (tzv. barokní gotika), nemá v Evropě obdoby a spojuje oba slohy v pozoruhodné jednotě. Klášter je zařazen na český seznam památek Světového dědictví UNESCO.

  Morový sloup

Skvost kutnohorského baroka, dílo jezuitského sochaře Bauguta, vznikal mezi lety – jako reakce na morovou epidemii, při níž v roce  zahynulo více než  tisíc lidí. Na vrcholu sloupu se nachází socha P. Marie Immaculaty. Jak bývá v Kutné Hoře obvyklé, i na morovém sloupu se objevují pracovní motivy, tentokrát v podobě plastik havířů.

  Ruthardka

Romantická ulička táhnoucí se podél bývalých hradeb města.   Byla pojmenována podle význačného měšťanského rodu Ruthardů. Starobylá ulička lidově nazývaná „Ruthardka“ spojující Hrádek, kostel sv. Jakuba a Vlašský dvůr.

  Sankturinovský dům

Impozantní palác s barokní fasádou, který tvoří dominantu Palackého náměstí, pamatuje nejdávnější počátky města.

Dnes slouží jako kulturní a společenské centrum; v přízemí se nachází informační středisko, kde turisté dostanou všechny potřebné informace o městě, ubytovacích a programových nabídkách. V prvním podlaží se nalézá kongresové centrum, ve druhém pak Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory navazující prezentacemi současného výtvarného umění na svůj regionální výstavní program ve Vlašském dvoře. Zbylé prostory domu využívá Informační centrum a Muzeum alchymie.

  Vlašský dvůr

Z původního Vlašského dvora se zachovala částečně dispozice, prostory tzv. mince, Vysokého domu a kaple, která dostala secesní dekoraci od F a M. Urbanových. Novogotický Vlašský dvůr patří k nejvýznamnějším kutnohorským památkám.

  Kostnice

Její založení je svázáno s příběhem opata Heidenreicha, který se ve 13. století vypravil do Jeruzaléma, odkud si přivezl hrst posvátné půdy. Při slavnostním obřadu ji rozházel po místním hřbitově a proměnil ho tak v místo naplněné zázrakem. K místním nebožtíkům později přibylo 30 tisíc obětí moru a za husitských válek spousta husitů.

Kosti byly k výzdobě použity už v 16. století, ale definitivní podobu jí dal až barokní architekt Jan Blažej Santini. Poslední úpravy kostnice provedl v 19. století řezbář František Rint.

Rezervovat ubytování v PENZION APARTMENTS BENEŠOVA 6 - Svatý Mikuláš

Nejbližší ubytování Svatý Mikuláš a okolí

Ubytování Svatý Mikuláš

 


Zajímavé weby: dárkové poukazy

Copyright © 2013 - 2021 Ber Ubytování.CZ All Rights Reserved. Obsah