SPORT HOTEL BOHEMA - Zlaté Hory

Více o hotelu

Popis ubytování

Sport Hotel Bohema je součástí sportovně rekreačního a kongresového areálu Bohemaland, který se nachází poblíž města Zlaté Hory v okrese Jeseník při hranicích s Polskem na Zlatém potoce.

Sport hotel Bohema nabízí ubytování ve čtyř až pěti lůžkových pokojích pokojích s vlastním sociálním zařízením vhodné i pro sportovní a dětské kolektivy. 11 pokojů je s bezbariérovým přístupem pomocí plošiny. Recepce a restaurace, kde jsou podávány snídaně a večeře jsou umístěny v hlavní společenské budově cca 50m od hotelu spolu ss kavárnou s barem, diskotékou a konferenčními a školícími prostory. Tenisová hala cca 30m od hotelu, fotbalové hřiště cca 70m od hotelu.

SPORT HOTEL BOHEMA ubytování v hotelu

Sport Hotel Bohema nabízí ubytování ve čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Pokoje jsou vhodné i pro sportovní a dětské kolektivy. 11 pokojů je s bezbariérovým přístupem pomocí plošiny.

Recepce

Recepce je otevřena v době od 8:00 do 20:00 hod.

Gastronomie

V hlavní budově s recepcí se nachází dvě restaurace, s variabilním uspořádáním, každá s kapacitou 110 osob, ve kterých se podávají snídaně a večeře formou švédských stolů.

Okolí hotelu a Zlaté Hory

Zlaté Hory

Samotné historické centrum města je chráněnou městskou památkovou zónou s řadou kvalitních renesančních a barokních domů a církevních staveb.

Významnými památkami jsou farní kostel Nanebevzetí P. Marie, špitální kostel sv. Kříže, kaple sv. Rocha, zříceniny hradů Edelštejna, Leuchtenštejna a Koberštejna. Historii života na zlatohorsku dokumentují sbírky Městského muzea.

Návštěvníkům se nabízí k poznání další zajímavá místa jako např. rozhledna na Biskupské kupě, poutní místo P. Marie Pomocné, národní přírodní rezervace Rejvíz s Mechovým jezírkem, Zlatorudné mlýny na Olešnici a pestrý výběr naučných stezek.

Rýžování zlata

O začátcích dolování v okolí Zlatých Hor se nedochovaly žádné písemné zprávy ani archeologické nálezy. Za pravděpodobné lze považovat získávání zlata rýžováním a jílováním podél místních toků v 10. a 11. století. Po vyčerpání těchto sekundárních zdrojů zlata se ve 13. století přešlo k dolování v pevné hornině v oblasti Marie Pomocné. Následně byly objeveny i bohaté zlatonosné rudy na Starohoří. Tím byl dán základ dvou velkých revírů, v nichž pak probíhala těžba ve 14. století doložena prvními písemnými zprávami.

Největšího rozkvětu dosáhla těžba v 16. století, kdy v prostoru rýžovišť za městem byly v letech 1590 a 1591 nalezeny valouny zlata o hmotnosti 1,38 kg a 1,78 kg. Poté následoval úpadek těžby a následné pokusy o její obnovení již nikdy nedosáhly dřívější úrovně. Na základě geologického průzkumu byla v padesátých a šedesátých letech minulého století obnovena těžba měděných rud. Po dotěžení mědi v 80. letech se pozornost obrátila k polymetalickým ložiskům a v roce 1990 se obnovila těžba zlata. V současnosti je těžba, jako již několikrát v tomto revíru zastavena. Zůstaly jen zbytky hornických prací, včetně zlatokopeckého náhonu, pozůstatky po těžbě jílováním a také písemné záznamy v kronikách.

Tipy na výlety: městské muzeum, městský okruh, zlatokopecký skanzen - Zlatorudné mlýny, zlatokopecký skanzen - Hornická osada, poštovní štola, rozhledna na Biskupské kupě, poutní místo Panny Marie Pomocné (Maria Hilf), naučná stezka Rejvíz s mechovým jezírkem, tkalcovská expozice na Rejvízu a zlatohorské podzemí - Speleoterapie

Rezervovat ubytování v SPORT HOTEL BOHEMA - Zlaté Hory

Warning: mb_strpos() [function.mb-strpos]: Empty delimiter in /domains1/gh452700/public/www_root/nacti/okolni_ubytovani.php on line 42

Nejbližší ubytování v Zlatých Horách a okolí

Ubytování Zlaté Hory

 


Zajímavé weby: dárkové poukazy

Copyright © 2013 - 2020 Ber Ubytování.CZ All Rights Reserved. Obsah